ไร่แม่ฟ้าหลวง

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์. อุทยานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเดิมชื่อ ไร่แม่ฟ้าหลวง เดิมเป็นสำนักงานของมูลนิธิผลิตภัณฑ์ชาวเขาในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยนำเยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านห่างไกลมาร่วมกันมอบทุนการศึกษาเล่าเรียนและฝึกอบรมการอยู่ร่วมกันให้กับ

เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและการฝึกงานตามพระราชดำริ พวกเขาจะกลับไปประกอบอาชีพหลังจากสิ้นสุดโครงการไร่แม่ฟ้าหลวงเปลี่ยนเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเพื่อรักษาพุทธศิลป์โบราณวัตถุโบราณศิลปวัตถุสถาปัตยกรรมล้านนาและให้ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา ในพื้นที่ 150 ไร่แบ่งออกเป็นส่วนจัดแสดงและสิ่งที่น่าสนใจ

สิ่งที่น่าสนใจ ไร่แม่ฟ้าหลวง

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ไร่แม่ฟ้าหลวง
ไร่แม่ฟ้าหลวง

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

หอคำ (ศาลาทอง) เป็นเรือนล้านนาโบราณ แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมของวัดปงสนุกจังหวัดลำปางเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระชนมายุ 84 พรรษา ภายในหอคำเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์รวบรวมศิลปวัตถุและงานพุทธศิลป์อายุกว่า 200 ปี

เช่นพระประโท ณ (พระประธานในพระอุโบสถ) พระพุทธรูปโบราณทั้งพม่าไทใหญ่ลาวสิบสองปันนาเชียง ตุงเมืองยองและล้านนาตลอดจนเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้สำหรับงานทางศาสนาเช่นเชิงเทียนเชิงเทียนไม้แกะสลักกระด้งตุงขันดอกขันดอกเป็นต้น

ศาลาหอแก้วจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์จากไม้สักและนิทรรศการสัญจร มีสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้เช่นไม้สักวงปี, พระพุทธรูป, นาคตาล (คอร์เบล), กะแลร์, ช่อฟ้า (หน้าบันปลาย), หางหงส์ (สันเขาฟันเลื่อยบนขอบหน้าจั่ว) – ปั้นลม (ปลายจั่ว) , หัวเสา, ดาวถีบ, พังแล, แฮมยอนกันดอก, เฮ็ดธรรม (ตู้หนังสือ Baddish), แก๊งค์หนาม, ฯลฯ .

หอคำน้อยเป็นสถานที่รวบรวมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยสีผงบนกระดานไม้สักจากวัดเวียงต้าอำเภอลองจังหวัดแพร่

รูปปั้นแม่ฟ้าหลวงเป็นรูปหล่อสำริดขนาดครึ่งพระองค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับบนก้อนหินสวมเครื่องแต่งกายของตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และสวมหมวกแก๊ป ประติมากรรมชิ้นนี้เป็นของประติมากรหญิงคุณมีเซียมยิปปินสร้อยศิลปินสาขาจิตรกรรมฝีมือดีคนแรกของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีอาคารอื่น ๆ เช่นศาลาคำเรือนไม้หอมศาลาชมนาเขตรักษาพันธุ์ ศาลาและร้านค้า ฯลฯ

EmQuartier Bangkok

เครดิต : ufabet.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *