โบสถ์โฮลีโรซารี

โบสถ์โฮลีโรซารี ชาวโปรตุเกสสร้างโบสถ์โฮลีโรซารีซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ในกรุงเทพฯในปี พ.ศ. 2329 โดยได้รับพระราชทานที่ดินจากรัชกาลที่ 1 สี่ปีหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวง เช่นเดียวกับโบสถ์ซางตาครู้สริมเจ้าพระยาคราวนี้อยู่ที่ธนาคารกรุงเทพ เช่นเดียวกับโบสถ์ซางตาครู้สเป็นลูกหลานชาวโปรตุเกสของพ่อค้ายุคแรกในอยุธยาที่ก่อตั้งคริสตจักรนี้ เดิมตั้งอยู่ที่โบสถ์ซางตาครู้สในกุฎีจีนธนบุรีชาวโปรตุเกสรู้สึกว่าจำเป็นต้องแยกโบสถ์หลังจากการเข้ามาของคณะสงฆ์ฝรั่งเศส

ผลที่ตามมาของความแตกแยกนี้คือจุดเริ่มต้นของโบสถ์โฮลีโรซารีสัมพันธวงศ์ริมฝั่งเจ้าพระยากรุงเทพทางใต้ของเยาวราชไชน่าทาวน์ ชื่อภาษาไทยของคริสตจักรคาทอลิกนี้เดิม Kalawario ทับศัพท์ภาษาไทยของ Calvary ซึ่งเป็นภูเขาที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึง

โบสถ์โฮลีโรซารี ความหมาย

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โบสถ์โฮลีโรซารี
โบสถ์โฮลีโรซารี

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Kalawar Rosary ชื่อในภาษาอังกฤษมาจาก “rosarium” ซึ่งเป็นภาษาละตินสำหรับสวนกุหลาบ ดังนั้น “กุหลาบ” หรือดอกกุหลาบในภาษาไทยในนามของโรงเรียนในเครือของคริสตจักร คำว่า Rosary แปลว่ามงกุฎแห่งดอกกุหลาบ พระแม่มารีย์ได้เปิดเผยต่อผู้คนหลายคนว่าทุกครั้งที่พวกเขากล่าวทักทายแมรี่พวกเขาจะมอบดอกกุหลาบที่สวยงามให้กับเธอและลูกประคำที่สมบูรณ์แต่ละดอกทำให้เธอเป็นมงกุฎดอกกุหลาบ กุหลาบเป็นราชินีแห่งดอกไม้ดังนั้นลูกประคำจึงเป็นดอกกุหลาบแห่งความจงรักภักดีดังนั้นจึงเป็นดอกที่สำคัญที่สุด

หลังจากผ่านโครงการสร้างใหม่สองครั้งในประวัติศาสตร์คริสตจักรปัจจุบันเป็นผลมาจากการสร้างใหม่ครั้งที่สามในปี พ.ศ. 2434 – 2441 โครงสร้างสีครีมในปัจจุบันมีซุ้มยอดแหลมสูงตระหง่าน รูปปั้นพระแม่มารีตั้งตระหง่านเหนือซุ้มประตูสูงล้อมประตูทางเข้าหลักซึ่งนำไปสู่ประตูโค้งสูง

โบสถ์โฮลีโรซารีมีกำแพงล้อมรอบจากภายนอกที่คึกคักขนาบข้างด้วยโรงเรียนกุหลาบวัฒนาและโรงเรียนกุลวิทยาโดยมีลานสนามหญ้าเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ถูกดัดแปลงเป็นสนามแข่งขันที่หันหน้าไปทางแม่น้ำเจ้าพระยา เช่นเดียวกับคริสตจักรในกรุงเทพหลายแห่งการออกแบบนี้ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่คลุมเครือสำหรับศาสนาและการศึกษาปิดการใช้งานนอกเมืองชั่วคราว

วัดศรีมหาอุมาเทวี

เครดิต : จีคลับ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *