เวียงกุมกาม

เวียงกุมกาม ตั้งอยู่ในชนบทที่สวยงามห่างจากเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตรริมแม่น้ำปิงเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุย้อนไปถึงอาณาจักรหริภุญไชยในศตวรรษที่ 8 ต่อมาได้รับหน้าที่เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาในขณะนั้นระยะหนึ่งจนกระทั่งเชียงใหม่ได้รับเลือกให้มาแทนที่ในปีพ. ศ. 1296

คาดว่าจะได้ชมสิ่งของและโครงสร้างที่น่าสนใจมากมายเช่นแผ่นศิลาจารึกภาษามอญประติมากรรมและสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องปั้นดินเผา การนั่งรถม้าเป็นวิธียอดนิยมในการเพลิดเพลินกับซากปรักหักพังแม้ว่านักท่องเที่ยวบางคนจะชอบใช้เวลาชื่นชมสถานที่ขนาดใหญ่แห่งนี้ด้วยการเดินเท้าหรือเช่าจักรยาน

ประวัติโดยย่อ – การตายและการเกิดใหม่ของ เวียงกุมกาม

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เวียงกุมกาม
เวียงกุมกาม

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

การตายของเวียงกุมกามในฐานะเมืองหลวงแตกต่างจากเมืองหลวงเก่าอื่น ๆ เล็กน้อย แทนที่จะถูกทิ้งให้พังพินาศเมืองนี้จมอยู่ใต้แม่น้ำปิงโดยสิ้นเชิงซึ่งจู่ๆก็เปลี่ยนเส้นทางและกวาดทั้งเมืองไป หากไม่ได้ถูกค้นพบโดยบังเอิญ (ในปี พ.ศ. 2527) เรื่องราวของเวียงกุมกุมจะเป็นเพียงตำนาน

หลังจากการสำรวจทางโบราณคดีหลายครั้งผู้เชี่ยวชาญได้ขุดพบฐานรากของเมืองที่กว้างขวางและโครงสร้างโบราณมากกว่า 40 หลังภายในพื้นที่ยาว 850 เมตรและกว้าง 600 เมตร กรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณะสิ่งก่อสร้างบางส่วนในขณะที่บางส่วนถูกทิ้งให้อยู่ในสภาพปรักหักพังดั้งเดิมและบางส่วนถูกน้ำท่วมทำลายจนหมดเหลือเพียงร่องรอยของการดำรงอยู่ก่อนหน้านี้

จุดเด่น คือ ศูนย์กลางของเวียงกุมกามคือวัดเจดีย์เหลี่ยม (หรือวัดที่มีเจดีย์ทรงเหลี่ยม) ภาพวาดในโปสการ์ดอย่างกว้างขวางภายในวัดมีศาลาแบบพม่า (บูรณะโดยพ่อค้าชาวพม่าในปี 2451) และเจดีย์ห้าชั้นตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนาตอนต้น แต่ละมุมของเจดีย์มีสิงห์ที่หันหน้าออกไปด้านนอกซึ่งเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะของหริภุญชัย (ลำพูนในปัจจุบัน)

สิ่งก่อสร้างที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ วัดช้างค้ำซึ่งมีเรือนวิญญาณของพ่อขุนเม็งราย (ผู้ก่อตั้งอาณาจักรเชียงรายและเชียงใหม่) และศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งจัดแสดงสิ่งของล้านนาและบ้านแบบล้านนาดั้งเดิม เป็นความคิดที่ดีที่จะแวะไปที่ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกามซึ่งมีการจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาดินเผาและโบราณวัตถุที่ขุดพบในห้องจัดแสดง

เขาแผงม้า

เครดิต : บาคาร่า

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *