วัดมหาธาตุ

“ วิหารพระธาตุใหญ่” ชื่อ วัดมหาธาตุ “ วิหารมหาราช”วันที่ 1374ที่ตั้งหัวมุมถนนชีคุณและถนนนเรศวรบนเกาะประวัติศาสตร์บริเวณใกล้เคียงวัดราชบูรณวัดมหาธาตุ“ วิหารมหาราช” เป็นวัดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอาณาจักรอยุธยา อารามขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเกาะประวัติศาสตร์มีพระปรางค์องค์ใหญ่วิหารหลักและอูโบโซต์ขนาดใหญ่มากและมีเจดีย์และวิหารในเครือจำนวนมาก ส่วนบนของปรางค์องค์ใหญ่ครั้งหนึ่งเคยพังทลายลงมา วันนี้เหลือ แต่ฐานหนึ่งในวัตถุที่มีการถ่ายภาพมากที่สุดของวัดคือเศียรของพระพุทธรูปหินที่โอบอยู่ในรากของต้นไม้

วัดมหาธาตุ วัดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของอยุธยา

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วัดมหาธาตุเป็นวัดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชและเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรอยุธยาวัดมหาธาตุเป็นพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวัง พระมหากษัตริย์ทรงประกอบพระราชพิธีสำคัญที่นี่เช่นงานกฐินพระราชทาน

ประวัติ

วัดนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1374 โดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 พระปรางค์ขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระปรางค์พังลงในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 หลังจากนั้นได้รับการบูรณะและขยายขนาด มีการเพิ่มวิหารจำนวนมาก (ห้องประชุม) และเชดิสในรัชสมัยของกษัตริย์ในยุคต่อมาเมื่อพม่าบุกเข้ามาและทำลายกรุงศรีอยุธยาครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2310 วัดมหาธาตุก็ถูกจุดไฟเผา ปรางค์องค์กลางถล่มลงมาอีกครั้งในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และไม่ได้รับการบูรณะ

การขุดค้น

ในระหว่างการขุดค้นในวัดในปี 2499 โดยกรมศิลปากรได้มีการค้นพบห้องใต้ดินในพระปรางค์องค์กลาง ภายในเป็นภาชนะหินกลวงขนาดใหญ่ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุมีค่าเช่นพระพิมพ์เครื่องทองพระพุทธรูปโบราณและสิ่งของมีค่าอื่น ๆ โบราณวัตถุที่ค้นพบในห้องใต้ดินจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาปรางค์กลางและหอศิลป์โดยรอบ

วัดเหล่านั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมุมมองของชาวฮินดูและพุทธเกี่ยวกับจักรวาลปรางค์องค์กลางตั้งตระหง่านบนแท่นยกระดับตรงกลางพระวิหารแสดงถึงเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลที่ล้อมรอบด้วยมหาสมุทร เหลือ แต่ฐานขนาดใหญ่อิฐส่วนบนของปรางค์พังทลายลงปรางค์องค์กลางล้อมรอบด้วยองค์เล็กกว่า 4 องค์ที่มุมของแท่นโดยล้อมรอบด้วยแกลเลอรีที่ล้อมรอบลานภายใน พระพุทธรูปจำนวนนับไม่ถ้วนเรียงรายอยู่ในห้องแสดงภาพซึ่งในเวลานั้นมุงด้วยหลังคาไม้

วัดไชยวัฒนาราม

เครดิต : ufabet

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *