วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ “ วัดพระพุทธศรีสรรเพชญ์” เป็นวัดที่สำคัญที่สุดในอาณาจักรอยุธยา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังหลวงพระอารามขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างหลายสิบหลังถูกใช้โดยกษัตริย์อยุธยาเท่านั้น เป็นวัดหลวงที่ไม่มีพระประจำอยู่

วัดหลวงที่ไม่มีพระประจำอยู่
ในช่วงที่รุ่งเรืองกลางศตวรรษที่ 17 วิหารประกอบด้วยแท่นยกสูงรองรับเจดีย์รูประฆังปิดทองขนาดใหญ่มากสามองค์และมณฑปปิดทองสามองค์วิหารขนาดมหึมาประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองสูง 16 เมตรตลอดจนเจดีย์และวิหารขนาดเล็กอีกหลายสิบองค์

สถาปัตยกรรม วัดพระศรีสรรเพชญ์

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วัดพระศรีสรรเพชญ์
วัดพระศรีสรรเพชญ์

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงสร้างหลักของอารามอยู่ในแนวตะวันออกตะวันตก ตรงกลางวัดพระศรีสรรเพชญ์มีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ 3 องค์ตั้งตระหง่านอยู่บนแท่นยกระดับ ถัดจากเจดีย์แต่ละองค์มีมณฑปสี่เหลี่ยมมีหลังคาทรงเสี้ยมแท่นล้อมรอบด้วยหอศิลป์ที่มีกำแพงล้อมรอบและมีหลังคาเรียงรายไปด้วยพระพุทธรูป ทิศตะวันออกเป็นวิหารองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ์ปิดทองสูง 16 เมตรและวิหารขนาดเล็กอีก 2 แห่งใกล้กำแพงด้านทิศตะวันออกเป็นศาลาอุปสมบทและศาลาจอมทองเป็นห้องโถงของพระสงฆ์ที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าคอมเพล็กซ์ล้อมรอบด้วยกำแพงด้านนอกที่มีประตูทางเข้าที่แต่ละทิศทางของพระคาร์ดินัล การบุผนังเป็น บริษัท ย่อยของเชดิสและวิหารจำนวนมาก

ประวัติวัดพระศรีสรรเพชญ์

ประวัติของวัดพระศรีสรรเพชญ์มีอายุหลายศตวรรษ โครงสร้างแรกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ในช่วงรัชกาลต่อมามีการเพิ่มโครงสร้างกษัตริย์อยุธยาจนกระทั่งพระวิหารรุ่งเรืองถึงขีดสุดในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 17
เริ่มต้นในช่วงครึ่งศตวรรษที่ 14 เมื่อพระเจ้าอู่ทองกษัตริย์พระองค์แรกของอยุธยาได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นหลายองค์บนพื้นที่ใกล้พระราชวัง เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชวังใหม่ในปี พ.ศ. 1448 พระองค์จึงได้ดัดแปลงพระราชวังเดิมให้เป็นพระอารามหลวงในปีพ. ศ. 1491 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ได้สร้างพระเจดีย์ขนาดใหญ่ 2 องค์เพื่อประดิษฐานเถ้าถ่านของพระบิดาและพี่ชาย หลายปีต่อมากษัตริย์ได้สร้างวิหารยาว 50 เมตรทางทิศตะวันออกของพระเชดิสเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทององค์ใหญ่ชื่อพระศรีสรรเพชญ์ จากนั้นวัดจึงมีชื่อในปัจจุบัน

วัดพนัญเชิง

เครดิต : ufabet168

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *