วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในภาษาไทยหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วก่อตั้งโดยรัชกาลที่ 1 ในปี พ.ศ. 2325 วัดนี้ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังชั้นนอกเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ประเพณีการสร้างพระอุโบสถในเขตพระราชวังมีอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยประมาณ 800 ปีก่อน ลักษณะเฉพาะของวัดหลวงในพระราชวังเช่นวัดนี้คือไม่มีที่อยู่อาศัยสำหรับพระในศาสนาพุทธ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระอุโบสถหรือโบสถ์พระแก้วมรกต

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

พระอุโบสถหรืออุโบสถพระศรีรัตนศาสดารามเป็นอาคารที่สำคัญที่สุดในวัดสร้างโดยรัชกาลที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2325 หออุปสมบทเป็นสถาปัตยกรรมไทยแท้แบบสมัยอยุธยาใช้เป็นสถานที่อุปสมบทพระภิกษุ เพราะล้อมรอบด้วยศิลาศักดิ์สิทธิ์สองชั้นซึ่งหมายถึงวิหารหลวงในศาลาเล็ก ๆ ผนังด้านนอกของอาคารตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคแก้วสีทองและสี

จิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระแก้วมรกตแสดงฉากจักรวาลวิทยาทางพุทธศาสนาในขณะที่ด้านหน้าแสดงฉากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยพระแก้วมรกตมีสามชุดที่แตกต่างกันหนึ่งฤดูกาลเป็นฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาว

พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่แกะจากบล็อกนิล ภาพมีขนาด 66 ซม. สูงรวมฐานและ 48.3 ซม. กว้างในทัศนคติของการทำสมาธิ พระแก้วมรกตเป็นฝีมือของชาวไทยทางภาคเหนือและอาจสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 และถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย พระแก้วมรกตมีสามชุดที่แตกต่างกันหนึ่งฤดูคือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาว เครื่องแต่งกายสองฤดูแรกทำในสมัยรัชกาลที่ 1 และชุดสุดท้ายสำหรับฤดูหนาวในรัชกาลที่ 3 ทั้งหมดทำด้วยทองและเครื่องประดับ พระแก้วมรกตจะมีพิธีเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของพระแก้วมรกตปีละ 3 ครั้งในช่วงต้นฤดูกาลใหม่โดยพระมหากษัตริย์

ผู้พิทักษ์ปีศาจ
มีหกคู่ยืนอยู่ที่ประตูหอศิลป์ ส่วนใหญ่จะหันหน้าไปทางอุโบสถของพระแก้วมรกต หมายความว่าพวกเขากำลังปกป้องพระแก้วมรกตจากวิญญาณชั่วร้ายทั้งหมด รูปปั้นอสูรเหล่านี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่ละคนเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องรามเกียรติ์วรรณกรรมที่สำคัญที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 1

วิหารพระมงคลบพิตร

เครดิต : ufa877

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *