พระราชวังสนามจันทรา

พระราชวังสนามจันทรา ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานครในจังหวัดนครปฐมคือพระราชวังสนามจันทรา ชื่อของพระราชวังน่าจะมาจากสระน้ำธรรมชาติที่เรียกว่า“ Sa Nam Chand” ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กัน อาคารส่วนใหญ่สร้างในสไตล์ยุโรปอันที่จริงพระตำหนักเฉลิมมงคลสมัยรัชกาลที่ 6 มีลักษณะคล้ายปราสาทฝรั่งเศสหรืออังกฤษมากกว่าพระราชวังไทย

พระราชวังสนามจันทรา สร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

พระราชวังสนามจันทรา
พระราชวังสนามจันทรา

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

จากนั้นในปีพ. ศ. 2453 ต่อมาเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามมกุฎราชกุมารซึ่งอยู่ในจังหวัดนครปฐมเพื่อสักการะองค์พระปฐมเจดีย์จึงได้ตัดสินใจสร้างพระราชวังขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของพระราชวงศ์ที่สามารถประทับได้ระหว่างการเยี่ยมชมเจดีย์ นอกจากนี้พระราชวังยังสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานของ“ Wild Tiger Corps” ซึ่งเป็นหน่วยทหารที่รับใช้กษัตริย์

พระราชวังตั้งอยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและเหมาะสำหรับการพักผ่อนภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ ภายในบริเวณมีอาคาร 5 หลัง ได้แก่ บ้านพักเฉลิมมงคล, บ้านพักพิมานปฐม, ศาลาสามัคคีมุขมาตยา, บ้านพักเมรีรัชตะบุลึงและบ้านพักทับขวัญ อาคารทั้งหมดนี้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม นอกจากนี้ยังมีศาลเทพเจ้าฮินดูพระพิฆเนศซึ่งเป็นเทพเจ้าที่มีเศียรช้างและรูปปั้นของ Yalae ซึ่งเป็นสุนัขทรงโปรดของรัชกาลที่ 6 ซึ่งถูกยิงเสียชีวิต

อาคารกลางของพระราชวังสนามจันทราคือพระตำหนักชาลีมงคลวาสนา นี่คืออาคารที่คุณคาดหวังว่าจะพบในฝรั่งเศสหรืออังกฤษมากกว่าประเทศไทย โครงสร้างคล้ายปราสาททาสีเหลืองสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเรอเนสซองส์ในขณะที่สะพานลอยที่เชื่อมต่อไปยัง Mareerajaratabulung Residence มีลักษณะเหมือนไม้ครึ่งท่อนสไตล์อังกฤษ การก่อสร้างพระราชวังเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20

พระราชวังมีสองชั้นชั้นบนมีห้องนั่งเล่นส่วนตัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นห้องนอนห้องน้ำและห้องอ่านหนังสือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยประทับที่นี่เพื่อเข้ารับการฝึกซ้อมของกลุ่มทหาร “พยัคฆ์ไพร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เครดิต : ufabet.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *