พระราชวังพญาไท

พระราชวังพญาไท ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ย้อนกลับไปในศตวรรษก่อนพระราชวังพญาไทจึงเคยเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่พักผ่อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และบางครั้งก็ใช้เป็นกระท่อมของกษัตริย์สำหรับการทดลองทางการเกษตรของกษัตริย์ พระบรมราชินีนาถและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เคยเสด็จประทับที่พระราชวัง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงแรมระดับห้าดาวและสำนักงานใหญ่ทางการแพทย์ของกองทัพบกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พระราชวังพญาไท

พระราชวังพญาไท พิพิธภัณฑ์โดยมีส่วนที่น่าสนใจเหล่านี้

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

พระราชวังพญาไท
พระราชวังพญาไท

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

พระที่นั่งพิมานจักรี อาคารตรงกลางของห้องโถงบัลลังก์โครงสร้างสองชั้นเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์และโกธิคที่ตกแต่งด้วยลวดลายปูนเปียกที่น่าประทับใจบนเพดานของอาคารและบัวประดับด้วยลวดลายดอกไม้ที่สวยงาม ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยวิกตอเรียประตูหลักแกะสลักจากไม้ปิดทองโดยมีชื่อย่อของรัชกาลที่ 6 สลักอยู่ด้านบน

พระที่นั่งไวกูณฑ์เทพยสารธาร อาคารที่ได้รับอิทธิพลจากโรมาเนสก์ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของพระที่นั่งพิมานจักรีเดิมสร้างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ต่อมาชั้นที่สามต่อมาเพื่อใช้เป็นห้องบรรทมของราชวงศ์

พระที่นั่งศรีสุทธาวาส พระที่นั่ง 2 ชั้นตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งพิมานจักรี อาคารแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะกอธิคอังกฤษมีโดมขนาดเล็กภายใน เชื่อมต่อกับหอพิมานจักรีด้วยทางเดินบนชั้นสองซึ่งเป็นโซนรับรองพระบรมวงศานุวงศ์ พระที่นั่งศรีสุทธนีวาร์ตมีภาพวาดดอกไม้ประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาร์ตนูโวบนบัวและเพดาน ในห้องหลักมีภาพวาดสไตล์ตะวันตกของผู้ชายผู้หญิงและแกะเป็นจุดดึงดูด

พระที่นั่งเทวราชสถาน เดิมใช้เป็นห้องบัลลังก์ในสมัยพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระที่นั่งเทวราชสภาวธรรมได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ที่มีโครงสร้างไม้และโดมตรงกลางรองรับด้วยหลังคาโค้งทั้งสี่ด้าน ผนังของท้องพระโรงประดับด้วยภาพวาดมนุษย์และพันธุ์ไม้


พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ อาคารสองชั้นเรียบง่ายแห่งนี้ไม่มีภาพวาดปูนเปียกบนเพดานและผนัง เซรามิกสีขาวเป็นของตกแต่งหลักที่วางไว้รอบประตูทางเข้าและตรงกลางของบันไดหลัก ทำจากเหล็กหล่อรูปแบบของราวจับทำในสไตล์อาร์ตนูโวโดยบันไดอีกชั้นหนึ่งสร้างจากเหล็กหล่อเช่นกัน ห้องที่อยู่ชั้นบนมีการวางผังเหมือนกันทั้งสองด้านในขณะที่ห้องโถงกว้างขวางอยู่ชั้นล่าง ต่อมามีการเพิ่มทางเดินเชื่อมต่อไปยังชั้นสอ

Papaya Studio

เครดิต : บาคาร่า

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *